İki boyutlu çubuk yapılar. Stabil ve labil yapılar. Yapılarda serbestlik derecesi ve hiperstatiklik derecesi. Düzlem kafes sistemler. Deplasman diyagramları. Matris metoduyla kafes sistemlerin analizi. Isı değişimi ve imalat kusurlarının etkileri. Düzlem çerçevelerin şekil değişikliği. Elastik eğri metoduyla çerçevelerin serbestliklerinin hesabı. Virtüel yük metodu ile serbestliklerin hesabı.Komplementer enerjinin özelliği. Uygunluk denklemleri kullanılarak hiperstatik çerçevelerin enerji metodlarıyla analizi. Hareketli yükler ve tesir çizgileri.

Kuvvet metodu; fazladan kuvvetler, temel yapı. Fleksibilite katsayıları. Hiperstatik çubuk yapıların analizi.
Deplasman metodu. Moment-eğim-sehim ilişkileri. Dönme serbestliklerine sahip çerçevelerin analizi. Dönmeöteleme serbestliklerine sahip çerçevelerin analizi. Sistematik yapı analizine giriş. Çubuk rijitlik matrisi.

Rotasyon matrisi.

Çubuk ucu deplasmanları; Çubuk yükleri. Yapı rijitlik matrisinde serbestliklerin hesabı. Hesaplanan
serbestliklerden çubuk ucu kuvvetlerinin hesabı.

Lineer denklem takımı çözen bilgisayar programı geliştirmek. Sistematik yapı analizini bilmek ve iki boyutlu çerçeve analizi yapan bilgisayar programı geliştirmek ve çerçeve analizlerinde kullanabilmek.

Proje konusu olarak aşağıdaki konulardan biri seçilir: eğri eksenli çubuklara, değişken kesitli çubuklara, rijid uçlu çubuklara sahip iki boyutlu çerçevelerin analizi; çerçevelerde tesir çizgilerinin çizilmesi; çerçeve elemanlarında kesit zorlaması diyagramlarının çizilmesi; çerçevelerde şekil değişikliğinin çizilmesi; üç boyutlu kafeslerin analizi.

Seçilen konu ile ilgili olarak bilgisayar programı geliştirilir ve örnek uygulamalar yapılır.

Örnek ders notları: