Mukavemet dersinin amacı, şekil değiştirebilen katı cisimleri mekanik özelliklerine göre sınıflandırmak, en çok kulanılan malzeme türleri için kuvvet-yer değiştirme ve gerilme-şekil değiştirme bağıntılarını kapsamak, eksenel yüklü çubuklarla, yanal yüke maruz kirişlerin kesitlerindeki gerilme dağılımları belirlemek için geliştirilen teorileri ve bunların uygulamalarını öğrenciye kazandırmaktır. Temel mukavemet kavramlarını öğretmektir. İnşaat Mühendisliğinin Temel denklemlerinden olan gerilme-şekil değiştirme bağıntılarını göstermektir. Malzemenin mekanik özelliklerinin yapı üzerindeki etkilerini göstermektir.