İnşaat Mühendisliği alanında Lisans öğrencilerine geniş bir yelpazedeki konularda yardımcı olabilirim;
– MATLAB dersleri
– Calculus
– Differential Equations (Diferansiyel Denklemler)
– Statics (Statik)
– Mechanics of Materials (Mukavemet)
– Structural Analysis (Yapı Analizi/Yapı Statiği)
– Structural Dynamics (Yapı Dinamiği)
– Finite Element Method (Sonlu Elemanlar Metodu)
– Reinforced Concrete (Betonarme)
– Design of Steel Structures (Çelik Yapıların Tasarımı)

Master öğrencilerine de aşağıdaki derslerinde yardımcı olabilirim:
– Advanced Mechanics of Materials
– Advanced Behavior and Design of Reinforced Concrete
– Structural Health Monitoring
– Mathematics for Engineers
– Structural Dynamics & Earthquake Engineering

Ders Verdiği Şekiller:

Skype üzerinden online.

Eğitim Düzeyi

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi, Deprem Mühendisliği

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendisliği

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği