Statik ve dinamik kuvvet tanımları. Yapısal sistemlerin titreşim modelleri: Bir serbestlik dereceli (BSD) sistemler, toplanmış kütleli (çok serbestlik dereceli, ÇSD) sistemler, Serbest (doğal) titreşimler. Zorlanmış titreşimler: Anî etkiyen çok kısa süreli yük (impuls) hâli, Yapı mesnedinin hareket etmesi (deprem) hâli. ÇSD sistemler: Frekans denklemi ve çözüm yöntemleri, Orto-normal form: modal kütle, rijitlik ve sönüm, modal katılım çarpanları, yer hareketi (deprem) için çözümü. Spektrum çizim yöntemleri, Tasarım spektrumu. Modal spektral hesap, Başlıca mod birleştirme teknikleri: SRSS, CQC. Sürekli kütleli sistemler. Boyuna titreşimler, eğilme titreşimleri, burulma titreşimleri.