İnşaat Mühendisliği alanında Lisans öğrencilerine geniş bir yelpazedeki konularda yardımcı olabilirim;
– MATLAB dersleri
– Calculus
– Differential Equations (Diferansiyel Denklemler)
– Statics (Statik)
– Mechanics of Materials (Mukavemet)
– Structural Analysis (Yapı Analizi/Yapı Statiği)
– Structural Dynamics (Yapı Dinamiği)
– Finite Element Method (Sonlu Elemanlar Metodu)
– Reinforced Concrete (Betonarme)
– Design of Steel Structures (Çelik Yapıların Tasarımı)

Master öğrencilerine de aşağıdaki derslerinde yardımcı olabilirim:
– Advanced Mechanics of Materials
– Advanced Behavior and Design of Reinforced Concrete
– Structural Health Monitoring
– Mathematics for Engineers
– Structural Dynamics & Earthquake Engineering

Ders Verdiği Şekiller:

Skype üzerinden online.

Eğitim Düzeyi

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi, Deprem Mühendisliği

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendisliği

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği

5 kişilik gruplar halinde aynı konu üzerinde uzaktan eğitim hizmeti verilmektedir. Bu hizmet kapsamında soru çözümü yapılmayıp yalnız konu anlatımı ve ilgili örnekler paylaşılacaktır.

İnşaat Mühendisliği, Mimarlık (Yapısal Hesap derslerinde) her türlü ödev, proje ve sunum konusunda hizmet vermekteyiz.