Tüm üniversitelerde birçok bölüm için ortak inşaat dersleri olan statik, dinamik, zemin, akışkanlar, olasılık, malzeme, yapı ve temel derslerinden özel ders hizmetini vermekteyiz.

CE 101 Introduction to Civil Engineering (İnşaat Mühendisliğine Giriş)
CE 200 Surveying (Topografya )
CE 202 Probability and Statistics (İnşaat Mühendisleri için Olasılık ve İstatistik)
CE 211 Materials Scien
CE (Malzeme Bilimi)
CE 212 Engineering Materials (Mühendislik Malzemeleri)
CE 222 Int. to Environmental Pollution Control (Çevre Kirliliği Denetimine Giriş)
CE 241 Mechanics of Materials (Mukavemet)
CE 243 Statics (Statik)
CE 245 Mechanics (Mekanik)
CE 246 Strength of Materials (Cisimlerin Mukavemeti)
CE 301 Civil Engineering Systems Analysis (İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi)
CE 311 Fluid Mechanics (Akışkanlar Mekaniği)
CE 312 Hydraulic Engineering I (Hidrolik Mühendisliği I)
CE 331 Earth Sciences (Yer Bilimleri)
CE 332 Soil Mechanics I (Zemin Mekaniği I)
CE 334 Soil Mechanics Laboratory (Zemin Mekaniği Laboratuvarı)
CE 353 Steel Structures (Çelik Yapılar)
CE 354 Reinforced Concrete I (Betonarme I)
CE 355 Structural Analysis (Yapi Statigi)
CE 371 Numerical Methods (İnşaat Mühendisliğinde Numerik Yöntemler)
CE 401 Construction Engineering and Management (Yapım Mühendisliği ve Yönetimi)
CE 402 Civil Engineering Systems Analysis (İnşaat Mühendisliği Sistem Analizi)
CE 412 Hydraulic Engineering II (Hidrolik Mühendisliği II)
CE 414 Coastal Engineering (Kıyı Mühendisliği)
CE 421 Environmental Engineering (Çevre Mühendisliği)
CE 422 Environmental Engineering Design (Çevre Mühendisliği Tasarımı)
CE 431 Foundation Engineering (Temel Mühendisliği)
CE 452 Reinforced Concrete II (Betonarme II)
CE 453 Aseismic Design of Structures (Depreme Dayanıklı Yapı Tasarım)
CE 461 Transportation Systems Engineering (Ulasim Sistemleri Mühendisliği)
CE 462 Road Safety Engineering (Yol Güvenlik Mühendisliği)
CE 463 Introduction to Intelligent Transportation Systems (Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS)
CE 503 Mathematical Methods in Engineering (Mühendislikte Matematik Yöntemler)