Primavera

Primavera

File Menu

New ; Yeni proje oluşturulur

Open ; Mevcut proje açılır

Close All ; Tüm açık projeler kapatılır

Page Setup ; Sayfa düzeni oluşturulur

Print Setup ; Baskı düzeni oluşturulur

Print Preview ; Baskı görüntülenir

Print : Baskı alınır

Project Architect ; Proje oluşturulur

Import ; Projeye dışarıdan veri alınır

Export ; Projeden dışarıya veri aktarılır

Send Project ; Proje gönderilir

Check In ; Proje database ortamından alınır

Check Out ; Proje database ortamına gönderilir

Import  from Contract Manager ; Projeye kontrat yönetimi modülünden veri transfer edilir

Select Project Portfolio ; Çalışılacak proje portföyü seçilir

Commit Changes ; Değişiklikler commit edilir

Refresh Data ; Yapılan revizyonlar yenilenir

Exit ; Programdan çıkış yapılır

Edit Menu

Undo ; Geri Al

Cut ; Kes

Copy  ; Kopyala

Paste ; Yapıştır

Add ; Ekle

Delete ; Sil

Dissolve ; Bağlantıyı Koruyarak Sil

Assign ; Ata (Kaynak-WBS)

Link Activities ; Aktiviteleri Bağla

Fill Down ; Doldur

Select All ; Tümünü Seç

Find ; Bul

Find Next ; Sonrakini Bul

Replace ; Yerine Geçir

Spell Check ; Spell Kontrol Et

User Preferences ; Kullanıcı Tanımları

View Menu

Layout ; Form yerleşimi düzenlenir

Bar ; Barların özellikleri ayarlanır

Barchart Options ; Barchart özellikleri belirlenir

Columns ; Kolon tanımları yapılır

Timescale ; Zaman çizelgesinin özellikleri ayarlanır

Progress Spotlights ; Belli bir tarihte baslaması ve bitmesi gereken aktiviteleri gösterir

Attachments ; Aktiviteye text ilave edilir

Table Font and Row ; Tablo  yazı karakter ve satırların özellikleri belirlenir

Activity Network ; Aktivite ağı  görünümüyle ilgili tanımlar yapılır

Bottom Layout Options ; Ekran altında görüntülenen detayların  ayarları yapılır

Filters ; Fitreler tanımlanır

Group Sort ; Gruplama ve sıralama ayarları yapılır

Show on Top ; Ekran üstünde görüntülenecek elemanların ayarları yapılır

Show on Bottom ; Ekran altında görüntülenecek elemanların ayarları yapılır Hint Help ; Yardım ekranı açılır

Expand All ; Tüm alt düzeyler gösterilir

Collapse All ; Tüm alt düzeyler kapatılır

Collapse To ; Belirlenen düzeye kadar kapatılır

Toolbars ; Kullanılan  araç şeritlerini yönetir

Back ; Bir önceki işleme dönülür

Forward ;  Bir sonraki işleme dönülür

Home ; Ana proje ekranına gidilir.

Project Menu

Activities ; Aktivite detay ekranına gidilir

Resource Assignments ; Kaynak atanması ekranına gidilir

WBS ; WBS ekranına gidilir

Assign Baselines ; Hedef projeler belirlenir

Maintain Baselines ; Hedef projelerin sürekliliği takip edilir

Expenses ; Proje harcamaları ekranına gidilir

Work Products and Documents ; İş ürünleri ve dökümanları ekranına gidlir

Thresholds ; Eşik değerleri alt ve üst limitleri atanır

Issues ; Proje ile ilgili hususlar belirlenir

Risks ;  Riskler ve etkilediği kaynaklar belirlenir

Set Default Project ; Default proje belirlenir ve atanır

Enterprise Menu

Projects ; Tüm projeleri gösterir

Enterprise Project Structure ; Enterprise proje yapısını gösterir

Tracking ; Proje takip ekranı açılır

Project Portfolios ; Proje portföyü takip edilir

Resources ; Kaynakların oluşturulduğu ekran açılır

Roles ; Rollerin oluşturulduğu ekran açılır

OBS ; Organizasyonal seviyelendirmenin oluşturulduğu ekran açılır

Resource Codes ; Kaynak kodlarının oluşturulduğu ekran açılır

Project Codes ; Proje kodlarının oluşturulduğu ekran açılır

Activity Codes ; Aktivite kodlarının oluşturulduğu ekran açılır

User Defined Fields ; Kullanıcıya özel kodların oluşturulduğu ekran açılır

Calendars ; Takvimlerin oluşturulduğu ve atandığı ekran açılır

Resource Shifts ; Kaynakların kullanıldığı dönüşümlü periyodlar belirlenir

Activity Step Templates ; Aktivite ilerleme basamakları tanımlanır

Cost Accounts ; Maliyet merkezlerinin belirlendiği ekran açılır

Funding Sources ; Finansman merkezleri belirlenir

Resource Curves ; Kaynak dağılımı eiçin kullanılacak eğrinin tipi belirlenir

External Applications ; Harici aplikasyonlar ile bağlantı oluşturulur

Tools Menu

Time Approval ; Zaman çizelgesi onay aralığı belirlenir

Top Down Estimation ; Belirlenen aktivite düzeylerinde tahmin yapılır

Reorganize Now ; Proje yeniden organize edilir

Apply Actuals ; Gerçekleşme değerleri kullanılarak proje ve/veya projeler çalıştırılır

Schedule ; Proje veri tarihine göre çalıştırılır

Level Resources ; Kaynak dağılımı seviyelendirilir

Update Progress ; Proje ilerlemesi güncellenir

Summarize ; Proje belirlenen düzeylere göre özetlenir

Job Services ;Proje için yapılacak diğer işler belirlenir

Store Period Performance ; Dönem içindeki performans kaydedilir ve takip edilir

Global Change ; Genel değişiklik kriterleri belirlenir ve uygulanır

Monitor Thresholds ; Eşikler izlenir

Issue Navigator ; Proje hususları takip edilir

Reports ; Rapor oluşturulur

Report Wizard ; Adım adım rapor oluşturulur

Publish ; Filtre edilerek seçilen veriler web ortamında html olarak yayınlanır

Check Project Integrity ; Proje verilerinin tutarlılığı  kontrol edilir ve düzeltilir

Recalculate Assignment Costs ; Kaynak ve Rol atamalrıyla ilgili maliyetleri hesaplanır

Set Language ; Dil tercihi yapılır

Claim Digger ; Hedef projelere göre verileri mukayese eder ve raporlar

Admin Menu

Users ; Kullanıcı bilgileri ve yetkiler belirlenir

Security Profiles ; Güvenlik profilleri ekranı açılır

Admin Preferences ; Program yönetici ayarlamaları yapılır

Admin Categories ; Program yöneticisi kategorileri  ekranı açılır

Currencies ;  Döviz tipleri ve dönüşüm oranları atanır

Timesheet Dates ; Zaman çizelgeis tarihleri belirlenir

Financial Periods ; Finansal periyodlar belirlenir

Help Menu

Contents ; Yardım Ekranı

About Primavera ; Primavera Hakkında

Suggestion Box ; Öneriler Kutusu

Activity Details (Aktivite Detayları)

General

Status

Resources

Relationships

Relationships (Bağlantılar)

Finish-to-Start : FS

Finish-to-Finish : FF

Start-to-Finish : SF

Start-to-Start : SS

W B S

  1. WBS ; aktivitelerin hiyerarşik bir düzende özetlemek için kullanılır.
  2. WBS ; aktivite listesi değildir, ne yapılacağını, nasıl yapılacağını söylemez.
  3. WBS ; zaman çizelgesi değildir, işin ne kadar sürede ne zaman yapılacağını söylemez.
  4. WBS ; proje kapsamını doğru bir şekilde anlamak ve yönetmek için temel bir araçtır.

Örnek W B S – 3. Level

Örnek W B S – 3. Level

Örnek W B S – 4. Level

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*